Vilambika

Chapter 6 – Agnimandya, Ajirna, Visuchika, Alasaka and Vilambika Nidanam

The sixth chapter of Madhava Nidana deals with Agnimandya, Ajirna, Visuchika, Alasaka and Vilambika i.e., Dyspesia, Indigestion and Allied Diseases.

Read more